Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo a úkoly

1.6.2020

PO

- DEN DĚTÍ

VL - výpisky Rakousko nebo PL zde

-ČT čítanka str. 145 Jak jsme tátovi vybrali nevěstu /kdo nemá učebnici, přečte si něco svého/

ÚT

-ČJ -opakování /shoda přísudku s podmětem, přísudek slovesný + jmenný se sponou/

uč. str. 183/6 do ČJ ŠK

 podmět nevyjádřený /opakuj uč, str. 182/, DÚ PS 35/2

-M str. 39 /opakování - stačí na folii, ke kontrole ve čtvrtek

PŘ - 5. Zdraví a závislost, video zde

anglická konverzace 

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Slovesa /shoda+druhy přísudků/
 
5. ročník
VYPLNIT FORMULÁŘ

 

ST

ČJ - několikanásobný podmět str. 184/1 číst, určit základ. sklad. dvojice/ústně/

všímej si  str.185 nahoře...Jakou koncovku píšeme v přísudku ....-odpovědi oranž. tabulka str.186

186/3 do ČJ ŠK po slovo vrby a olše  /zbytek ústně/

vytoč si úkol - DÚ 5 sloves do sešitu - urči mluvnické kategorie

https://wheelofnames.com/view/cs/zg9-4v8/?fbclid=IwAR03p4KBhmAfYCWtdi1b7p1OOcSxWPSnTQTw7gfBrAmvMecAI2bFqoq3A6c

Opravný kvíz z ČJ
Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Slovesa (shoda+druhy přísudků)
 
Český jazyk 5. roč.
VYPLNIT FORMULÁŘ

 

geo do sešitu

-Vypočítej obsah obdélníku KLMN když víš, že strana KL měří 18 m a strana LM je 11 m.

-Narýsuj pravoúhlý trojúhelník XYZ tak, že pravý úhel je v bodě X, strana XY měří 5 cm a strana ZX měří 6 cm /udělej náčrt, konstrukci a zápis

-VL - procvičuj Rakousko - hra loto /dobrovolné/ zde

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Německo
 
Vlastivěda 5. ročník
VYPLNIT FORMULÁŘ

ČT 

-ČJ několikanásobný podmět, vysvětlení zde,

kontrola 186/3, PS 36/3, DÚ PS 36/4

-M Finanční gramotnost - str. 40, video zde, přečíst a odpovědět str. 40/1 - kontrola zde

 41/3 - na folii 

pyramidové počítání - dobrovolné zde

-ČJ uč. 187/4 ústně, PS 37/5 DÚ 37/6

-M uč. 42/1 bankovky zde, padělání bankovek str. 43/1 ústně, 43/3 do MA ŠK

finanční gramotnost hravě - dobrovolné - zde

-VL - kvíz Rakousko - připravuje se

25.5. - 29.5.2020

PO 

povídání o koronaviru, pracovní list zde

Co je to koronavirus? zde Dá se běžně chytit? zde Jak správně umývat ruce. zde

Jak se přenáší bakterie. zde

ČJ - výroba přehledu učiva - nejlépe na tvrdý papír - uvedeme - synonyma, antonyma, tvoření slov, předložky, předpony, předpony s, z, vz, přípony ný /ní/, ský, vyjmenovaná slova, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen /rod, číslo, pád vzor/, přídavná jména, zájmena, číslovky, mluvnické kategorie slovesa /osoba, číslo, čas, způsob/, věta, shoda přísudku s podmětem

/v podstatě jsou to výpisky /gramatika /z učebnice

ČT - na pátek číst uč. Čítanka str. 142/Léčení špagetismu zde

ÚT

ČJ opakování - slovní druhy kolo štěstí  zde, slovesa zde

uč.177/4 do sešitu ČJ převést do množ. čísla po slovo architektům

M opakování učiva - tajenka zvěrokruh zde

Př -  4. Člověk a informace - číst uč. str. 69+70, internet zde

kyberšikana zde,  šikana zde

nakupování přes internet zde

ST

ČJ číst str.177,178 Podivní živočichové, do ČJ ŠK 178/a 

2 sloupce

1. sloupec přísudek vyjádřen slovesem /vyznačeno zeleně/ 

2. sloupec přísudek vyjádřen tvarem - být/vyznačeno modře/

přečíst str.179 - oranžový rámeček, ústně 179/2

procvič shodu přísudku s podmětem zde

M geo - str. 54, kontrola zde, do sešitu narýsuj kružnici k(S, r=2cm), a kružnici m(S, r=3cm), Kolik společných bodů mají tyto kružnice?

zajímavost - kružnice, které mají střed ve stejném bodě se nazývají soustředné

VL číst uč. str.52-53 Rakousko, video č.17 zde, 7 zajímavých míst v Rakousku zde

 

ČT

ČJ - uč. str. 179/3, do ČJ ŠK 180/5 a po .....v létě

číst uč. str. 180 O Pošťácké pohádce - vyhledat několikanásobný podmět - ústně, 

číst oranžový rámeček na str.181. ústně 181/2

procvič shodu s přísudkem zde

M- záporná čísla video zde , 37/1,2 ústně,

klikni na číslo, které je znázorněné na ose zde

doplň číslo, které je na ose zde

MA ŠK 37/3

ČJ - číst str. 182 oranžový rámeček - podmět nevyjádřený

str.182/4a, b, c, d ústně, 183/6 do ČJ ŠK

MA uč. str. 38/1, 2, 4 ústně, video zde, 38/5 ústně - zkus vysvětlit

 DÚ PL zde

ČT - otázky k textu se připravují

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Člověk a informace
 
Přírodověda 5. ročník
VYPLNIT FORMULÁŘ

 

Kdo se chce propočítat ke kódu, který se ukáže na závěr a pošle mi ho, má BINGO

https://www.flippity.net/sh.php?k=1YE7HFYKVI5pG9VZZzyMLdZdOaWjYMMUAGMull8PFT0Q&fbclid=IwAR3oXecuo4UfxLyifoDca4CnS5F4F3HSjBADJsjaYCvKGfi7nG1wjFUEW-o

 

18. – 22.5.

PO

-ČJ  pojmenování větných členů zde , do ČJ ŠK věty + vyznač základní skladební dvojici a ostatní větné členy.

Na zemi ležela zlatá mince. Silný hrom hřměl blízko. Včera jsem byla v divadle. Roztomilé štěňátko si hrálo venku. 

opakování - hra Závod zde

-M do MA ŠK vypočítej i se zkouškou

6 358 201 : 38 =

45 201 335 : 79 =

548 253 : 52 = 

-ČT próza opakovací cvičení 1-10 zde

-VL procvičování Německa /dobrovolné/ loto zde

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Polsko
 
Vlastivěda 5. třída
VYPLNIT FORMULÁŘ

 

ÚT

-ČJ - větné členy 1.č. zde, 2. č. zde, 3. č. zde

opakování ČJ hra Tajenka - zde

-M do MA ŠK 

 8,5 x 10=        100 x 3,06=                87,4 : 10=            327 : 100=

 9,62 x 10=        10 x 9,04=                 32,6 : 10 =          604 : 100=

0,84 x 100=       10 x 345=                  24,1 : 100=             7 : 10=

6,2 x 100=       100 x 68,13=                 76 : 100=       8 126 : 100%

-Př  šikana video zde, týrání video zde, osamělost video zde, pracovní list zde nebo výpisky

ST

-ČJ str. 174 - oranžová tabulka do ČJ ŠK 

opakování ČJ - hra Hádej slovo zde

-MA geo do sešitu:

Narýsuj úsečku CD, ICDI = 5 cm, Dále narýsuj kružnici k(C, r=3cm) a kružnici m(D, r=2cm). Jestliže jsi správně rýsoval,, kružnice se protínají v jednom bodě, bodě P. Jak se tento bod nazývá.

-náčrt, konstrukce, zápis

-VL Německo pracovní list zde nebo výpisky

ČT

-ČJ číst uč. str. 175, 176, do ČJ ŠK 177/3a

-M opakování jednotky délky zde, hmotnosti zde, času zde /min.6 cvičení od každého/

-ČJ uč. str. 177/3b ústně, PS 35/1

ČT opakování poezie 1 -10 zde

-M jednotky obsahu zde /M pro 5. ročník, 08 - převody jednotek, č 13 - cm2, dm2, m2, mm2 od každého min. 1 cvičení, úspěšnost min.70%-jinak zopakovat/

-Př 

Zvu vás k vyplnění formuláře: 
 
Šikana, týrání a sexuální zneužívání
 
Přírodověda 5. ročník
VYPLNIT FORMULÁŘ

 

11. - 15.5.

PO

-ČJ číst oranžový rámeček 168, 169/5a ústně

-ČT - do pátku poslat na mejl obsah knihy - Klabzubova jedenáctka nebo Veronika prostě Nika

-M str.36 číst oranžový rámeček, 36/1,2 ústně - kontrola zde

VL procvičování Polska pomocí hry Loto /dobrovolné/ ke stažení zde

ÚT

-ČJ 169/5b do ČJ ŠK

-M uč. str. 36/3,4 ústně - kontrola zde, pracovní list procenta do pátku ke kontrole zde

-Př číst kap. 2 Soužití mezi lidmi uč. str. 64 - 66

ST

-ČJ 169/6 do ČJ ŠK

-M geo - do sešitu 53/2b

-VL video Spolková republika Německo zde, číst uč. str.50-51

10 zajímavostí z Německa zde

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Slovensko
 
Vlastivěda 5. třída
VYPLNIT FORMULÁŘ

ČT

-ČJ 173/2 ústně /2 jako zákl.skl.dvojice, 4 k doplnění/

-M str 46/1,2,3 ústně - kontrola zde

-ČJ 173/3a ústně, 173/3b do ČJ ŠK, 174 - číst oranžový rámeček

-MA str.46/5,7 ústně, kontrola zde, do MA ŠK 46/6

-Př číst kap.3 Šikana, týrání, zneužívání uč. str. 67-68 

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Soužití mezi lidmi
 
Přírodověda 5. třída o
VYPLNIT FORMULÁŘ

4. - 7.5.

PO 

-ČJ porozumění základní skladební dvojice, určovací skladební dvojice /str.166,167/

ČJ ŠK 167/3 dokončit cvičení, vyznačit pouze základní skladební dvojici

-M procenta seznámení zde, ústně 35/1 kontrola zde

uč. str. 34 - celá na folii nebo papír pouze výsledky - ke kontrole ve čtvrtek

-VL Polsko - číst uč. str. 48-49, video č.20  zde 

ÚT

-ČJ 168/4 b do ČJ ŠK - doplnit písmena a vyznačit základní skladební dvojici

-M 35/2 ústně kontrola zde

-PŘ Soužití mezi lidmi - Mistr E série správné etikety zde, šikana zde

Mach a Šebestová - vzorné chování zde

ST

-ČJ PS 34/1, ústně 168/4a, ve čtvrtek kontrola, zda rozumíme, co je určovací skladební dvojice

-Ma - geo - do sešitu odpovědi- Co vznikne za geometrický útvar, když víš, že

a) strana a=4cm, b=7cm, c=6cm

b) strana a=6m  b=14m

c) strana a=17dm

d) r=12cm

-VL pracovní list nebo výpisky Polsko zde

-TV kdo chce cvičit zde

ČT

-ČJ ZSD - úplná věta - str.168 - oranžový rámeček, PS 34/2

-M str. 35/3,4,5 výsledky do MA ŠK 

Státní svátek - Den osvobození od fašismu

27.4. - 30.4.

PO

-ČJ uč. str.165/5a ústně, PS 33 celá - ke kontrole v úterý

-M opakování části z celku pracovní list cv. 2,3,5 zde /není nutný tisk, stačí výsledky na folii, ke kontrole v úterý/

-VL - pracovní list zde nebo výpisky na papír

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
ČR + práce s mapou
 
Opakování vlastivěda 5. ročník
VYPLNIT FORMULÁŘ

ÚT

-ČJ uč.165/6b ústně vytvořit delší větu, otázkami se umět zeptat na další přidaná slova /např. Výprava vešla do pralesa. - Výprava vešla do hustého pralesa. (jakého pralesa - hustého).

do ČJ ŠK 165/6a opsat a svorkami /šuplíkem/vyznačit skladební dvojice, opak. zde, ke kontrole ve čtvrtek

-M opakování části z celku pracovní list cv. 1,2,3,5 zde /není nutný tisk, stačí výsledky na folii, ke kontrole ve čtvrtek/

-Př vytvoř rodokmen rodiny - jména a příjmení babiček, dědečků, strýců, tet....zde nebo na papír

Do středy 29.4.

1. na webu https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

    Unit 4 – grammar

2. učebnice 52/1,2,3 – poslechy na webu – Unit 5 – audio

3. Pracovní sešit 42/1,2,3

Nic neposílat

ST

-ČJ uč. číst 166/1 + 167/2 - pročíst včetně oranž. rámečků

-M geo 53/2a  kontrola zde

-VL  dobrovolné - formou hry Loto - opakování Slovenska zde /2. a 3. strana slepit, rozstříhat na čtverečky, skládat a pokládat na správné odpovědi na stranu první, po složení otočit na obrázek pro kontrolu/

 

ČT

-ČJ uč. 167/3 opsat do ČJ ŠK a vyznačit skladební dvojice /po slovo slepecké ps-./

-M - opakování obsahu pomocí čtvercové sítě zde 

-   Svátek práce

 

20.4. - 24.4.2020

PO

-ČJ opakování zájmena on,ona, ono zde, cvičení zde, nalepit do sešitu a doplnit zde

-M opakování +,- desetinných čísel zde, na folii 20/7 ke kontrole na úterý

-VL ČR - součást společenstva číst 43-44 /pro pomalejší čtenáře stačí pročíst rámeček - Už víme, že...43, 44/

-ČT - deník - jak na to - návod zde, do 4.5. odevzdat ke kontrole min. 7 dní zápisu svého deníku, každý den pár vět o tom, co jste dělali, komu jste pomohli, co jste zjistili, co se vám dařilo, co jste zažili, co jste si vymysleli......

ÚT 

-ČJ číslovky - nalepit do sešitu a doplnit zde

-M co už umíš - desetinná čísla +, - , desetinná čísla x, : 10, 100, 100 zde, převody jednotek, výpočet části z celku, slovní úlohy, zlomky +, -, porovnání zlomků, výpočet obsahu mnohoúhelníku

ústně str. 29/4 kontrola zde, do sešitu slovní úloha 29/5c - zápis, výpočet, odpověď kontrola zde

-Př Rodina - Když je Hurvínek hlavou rodiny zde

-AJ 

Do středy:

1. opakovat v učebnici str. 40 – 47

2. v pracovním sešitě udělat 41/3,4

-- 

ST  

-ČJ opakování - co už umíš zájmena zde, číslovky zde, slovesa zde

-M - opakovací test / zaslat ke kontrole na mejl sasa.sevcikova@seznam.cz co nejdříve, žák bude ohodnocen procenty/

-VL Evropa - Slovenská republika video zde

-TV kdo si chce zacvičit zde

ČT

-ČJ začínáme kapitolu str.164 - 165 Věta - pročíst

-M str.33 pročíst oranž. rámeček, vysvětlení zde, ústně 33/1

-HV kdo chce zpívat "Za sto let" zde

-AJ 

Do pátku 24.4. poslat:

1. pracovní sešit 40/2

2. pracovní sešit str. 41 I can

3. pracovní list v příloze

+ PL viz mejl rodičů

Dobrovolně:  učebnice str. 48 

-ČJ - opakovací test - poslat co nejdříve na sasa.sevcikova@seznam.cz ke kontrole / žák bude ohodnocen procenty/

-M procvičuj 33/2 ústně, 33/4 do sešitu, kontrola zde

-Př - Co je rodokmen? zde

Sbírka úloh z M pro 6. ročník - příklady pro gymnazisty zde

13.4. - 17.4.2020

 PO Velikonoční pondělí

ÚT 

-ČJ opakování zájmena zde, ČJ ŠK 121/4 doplnit zájmena + určit druh

-MA opakování výpočet z celku zde   5. ročník, kap. 9 zlomky, 04 - výpočet z celku 2 cvičení, min. na 70%/

-Př číst str. 59 Období lidského života

-AJ  do středy

1. znovu projít v učebnici na str. 47 cvičení 3b, 5

2. v pracovním sešitě udělat: str. 38, str. 39/4 – pouze otázky 6,7,8, str. 39/5 – poslech (je na CD). Ve středu se opět spojíme.

 

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Soustava smyslová, hormonální, rozmnožovací
 
Opakování pro 5. třídu
VYPLNIT FORMULÁŘ

 

ST

-ČJ opakování mě X mně zde, ČJ ŠK vymyslet jednu větu na každý pád - 2., 3., 4., 6. pád = 4 věty celkem

-MA opakování -  kružnice průsečík zde 5. ročník, 11 - geometrie, 01 kružnice

-VL  Praha str. 37, památky zde, pověst o Praze zde

ČT

-ČJ opakování číslovek zde, procvičování číslovek zde /obě cvičení, min. na 70%/

ČJ ŠK str. 162/4 napsat jako diktát

-AJ  viz email rodičů

-MA  zlomky porovnání zde, 5. ročník, kapitola 9 zlomky, 02 porovnání /najít společného jmenovatele, poté porovnat/ aspoň 2 cvičení, min. na  70 %/

uč. str. 32/1 na folii - ke kontrole v pátek zde

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Zájmena 5. třída
 
VYPLNIT FORMULÁŘ

 

-ČJ opakování str. 163 ústně

-MA uč. str. 32/2, 3  zde na folii - ke kontrole  v pondělí 

-Př číst str. 61 - 63 Rodina

-ČT  uč. ČJ od str. 169 - Píšeš si deník? Umět vysvětlit, co je to deník 

Netradiční matematické úkoly pro gymnazisty zde, zde, zde

6.4. - 10.4. 2020

PO   

-ČJ způsob podmiňovací zde, 157/1 ústně / je jich 11/, PS 32/10

-ČT Veronika prostě Nika zde nebo Klapzubova jedenáctka zde /do konce dubna/

-MA 31/1 zde, jiné vysvětlení zde

-VL - ČR - poloha, hranice, počet krajů, povrch, vodstvo str.35,36 + práce s mapou

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
SLOVESA všeobecně
 
5. třída
VYPLNIT FORMULÁŘ

ÚT

-ČJ zopakuj si oznamovací způsob  zde, PS 32/9

-M Odčítání zlomků s různými jmenovateli  zde, slovní úlohy zde

-AJ   https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

1. učebnice str. 46 (je na webu – unit 4 – audio)

2. otázka a krátká odpověď – učebnice 47/3,4 + pracovní sešit 76/4.5 a 4.6 (naučit)

3. na webu: unit 4 – vocabulary – activities, pronunciation – wh -questions

 

-PŘ opakování hormonální soustava zde /v angl.j./, rozmnožovací soustava zde /v angl.j./

Byl jednou jeden život - hormony zde, zrození zde

Zvu vás k vyplnění formuláře:
 
Soustava vylučovací, kožní, nervová
 
5. třída
VYPLNIT FORMULÁŘ

ST

-ČJ - zopakuj si rozkazovací způsob zde

-MA - geo str. 53/1 ústně zde

-VL Jsme z ČR opakování zde, opakuj kraje zde, PL zde /č.12 a 13 vynechat/

ČT

Velikonoční prázdniny

Lichožrouti - celý film zde /Byla lepší kniha nebo film?/

Velikonoční prázdniny 

Co víš o Velikonocích AZ-kvíz ke stažení zde

30.3. - 3.4.2020

PO 

-ČJ uč. str.153/2 do ČJ ŠK

-M Sudoku zde, ústně uč. str.30/4,5 kontrola zde

-VL Pročíst uč. str. 35,36 - ČR-demokratický stát

-AJ

 ČT Edudant a Francimor číst do kap. 20 

ÚT

-ČJ rozkazovací způsob, číst uč. str. 154, ústně 154/1a -najít v textu rozkazovací způsob /je jich 27/

procvič zde

-MA opakování - dělení dvoj. dělitelem - do MA ŠK i se zkouškou

4 588 230 : 72 =                          44 064 100 : 96 =

-PŘ opakuj vylučovací soustava zde /v angl.j., kožní soustava zde /v angl. j./

nebo v českém jazyce Byl jednou jeden život - ledviny zde, kůže zde

AJ -  do středy. Vypracovat a mít u sebe ve středu zadané úkoly.

1. znovu si projít str. 44 v učebnici

2. výklad nové látky a cvičení v příloze

3. pustit si z CD poslech v pracovním sešitě 37/5 a pouze vyplnit tabulku, věty uděláme společně  

ST

 AJ - on-line výuka s paní ředitelkou - kontrola zadaných úkolů

-ČJ PS 32/7,8

-M geo síť kvádru - uč. str.52 přečíst, ústně 52/1,2 kontrola zde

-VL  Jak dobře znáš Českou republiku kvíz zde

Zázraky v ČR zde ke stažení

-INF - procvičuj zde  a zde  

-AJ WB p.37 + 2x present tense do pátku zaslat na zs.kobylnice@atlas.cz

 

ČT

-ČJ všeobecné opakování zde, uč. str. 156/2 ústně

-M opakování sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatele zde a zde

-HV Páťácká zde  /asi uprostřed stránky/

 

-ČJ uč. str. 156 - číst oranž. tabulka - podmiňovací způsob, podmiň. způsob zde

-MA str.31 oranž. rámeček, ústně 31/1 kontrola zde

-PŘ opakuj nervová soustava zde /v angl.j./ smyslová s. čich zde, chuť zde/v ang.j./

nebo v českém jazyce Byl jednou jeden život - mozek zde, oko zde, ucho zde

-ČT - dokončit čtení Edudant a Francimor /kontrolní otázky se připravují/

Internetová  soutěž MAtematická SOutěž pro žáky 5. tříd  zde do 13.4.2020

Zdarma zpřístupněné testy na gymnázia Scio zde

Kobylnická reportáž zde

Test znalostí bezpečného internetu zde

23.3. - 27.3.2020

PO kontrola úkolů

-ČJ opakování slovesný způsob oznamovací stáhni zde /s výsledky/  

číst učebnice str. 150/151 oranž. rámeček , 151/2 ústně, PS 31/3

-MA pyramida zde, uč. str.28/1 ústně /kontrola zde/, MA-ŠK 28/3

-VL - Zlínský kraj - video zde, PL nebo výpisky na papír

- AJ informace na mejlu rodičů /poslechy zde  Classbook  p.44 

-ČT Edudant a Francimor do pátku přečíst kap.1-6 zde

ÚT  

-ČJ slovesa - co o nich víme zde , ČJ-ŠK 151/1a vypsat slovesa, která vyjadřují budoucí děj, PS 31/4

-MA indické násobení zde, vysvětlení, jak na to zde

uč. str. 29/1 ústně, kontrola zde/, do MA Šk 29/3a + zkouška 

-Př - Rozmnožovací soustava, PL nebo výpisky na papír

doporučuji stáhnout interaktivní učebnici + PS zde

První pomoc - krvácení zde, cukrovka zde, popáleniny zde

-INF znáš PC příslušenství zde

-AJ procvičuj zde /kód školy: ucimesedoma/, procvičuj zde i další předměty

  

ST 

-ČJ 152/3 ústně - najít budoucí čas sloves složených /je jich 5/, PS 31/5,6

-MA opakování obsah čtverce zde  / 5. třída, č.11 geometrie - 05 obsah čtverce -  aspoň 2 cvičení/ obsah obdélníka  zde / 5.třída, č.11 geometrie - 07 obsah obdélníka- aspoň 2 cvičení/

-VL dokončit vybarvování krajů - zeleně - nížiny, hnědě hory a pohoří, modře - řeky 

 vystřihnout a poskládat celou ČR /kraj Praha a Středočeský je v jednom obrázku/

- TV - Lehnout břichem na zem, spojit ruce za zády a zkusit si stoupnout, aniž bys rozpojil ruce - kolik potřebuješ času??

ČT

-ČJ - opakování oznamovacího zp. zde, ČJ-ŠK 152/4 pouze napsat slovesa ve tvaru budoucího času

-MA  opak. převody délky zde /5. třída, č. 08 - převody jednotek - 01 délky- aspoň 2 cvičení - úspěšnost min.70%/

jednotky hmotnosti zde /5. třída, č. 08 - převody jednotek - 08 hmotnosti - aspoň 2 cvičení - úspěšnost min.70%/

jednotky času -  zde  /5. třída, č. 08 - převody jednotek - 05 času - aspoň 2 cvičení - úspěšnost min.70%/

jednotky objemu - zde //5. třída, č. 08 - převody jednotek - 10 objemu - aspoň 2 cvičení - úspěšnost min.70%/

ústně 29/4, 6 kontrola zde

- AJ poslat PL+ PS str.36 na mejl školy ke kontrole zs.kobylnice@atlas.cz 

-HV zpívat Srdce nehasnou zde

 

-ČJ 152/1 číst Dobrodružství malého indiána - ústně 1/a / je jich 35/,b,c,d/odpověď  zde/,e/ odpověď zde

číst oranžová tabulka str. 153

Prcvičuj slovesa zde  /heslo:ucimesedoma/

-MA uč. str. 30 - žlutý rámeček, 30/1,2 ústně, kontrola zde

-PŘ - opakování soustavy / každý si vybere jednu soustavu a připraví si referát - na velký papír - ručně vypíše důležitá fakta a nakreslí obrázek /ne tisk z PC/

soustavy - vylučovací, kožní, nervová, smyslová, hormonální, rozmnožovací

-ČT - Edudant a Francimor  zde kap. 7 - 16, kontrolní otázky z kapitol 1 - 6 /připravují se/

Ilustrační testy a výsledky na přijímací zkoušky zde

16.3. - 20.3.2020

PO

-  ČJ - opakování číslovek /dvě/ zde /při chybovosti menší jak 70% test udělat znovu/

uč. str. 143-144 - přečíst, ověřit, zda tomu rozumím

uč. str. 147/4 - číst, do ČJ ŠK vyhledat všechny slovesné tvary a určit osobu, číslo a čas

- MA  26/4 do MA ŠK - zápis, výpočet, odpověď, 27/1 folie, do MA ŠK 27/2,4

video zde najít si dle stránky

- AJ CB 42/2, WB 34/1,2

- VL Olomoucký kraj str. 28 číst, video zde , výpisky na papír nebo PL

- ČT uč.  str. 114 Ukřižování a zmrtvýchvstání - číst

ÚT

- ČJ - opakování číslovek -skloňování zde /úspěšnost 70%/

uč. str. 148 - oznamovací způsob - přítomný čas - Lidoopi - číst, do ČJ ŠK vyhledat všechna slovesa ve tvaru času přítomného a určit osobu a číslo

- MA  uč. str.  27/3 ústně, 27/3  do MA ŠK odpovědi

- AJ  CB 43/3,4, WB 35/3

- Př - Smyslová soustava uč. 54 video zde, výpisky na papír + odpovědi na 4 otázky nebo PL

oko video zde

ST

- ČJ - pročíst oranžové rámečky str. 149 a naučit se tato pravidla

ČJ ŠK 149/3 - ústně, do ČJ ŠK 150/4 - zkusit jako diktát 

- M geo - str. 51/1, 2, 3 do sešitu geometrie - video zde najít podle strany

- Vl - Moravskoslezský kraj - str. 30 číst - výpisky nebo PL, vide zde

 

ČT 

ČJ 150/5 vymyslet věty do ČJ ŠK, mluvnické kategorie sloves - procvičování zde 10 cvičení

- AJ CB 43/5, WB 35/5

- M uč. str. 28/1 folie, do MA ŠK 28/2 video zde dle strany

 opakování dělení dvoj.dělitelem zde

 

 

-  ČJ oznamovací způsob - budoucí čas str.150 - číst oranžový rámeček, 151/1a - ústně

- MA uč. str. 28/3,4 folie, MA ŠK 28/5 zápis, výpočet, odpověď 

zábavná matematika zde

- Př - Hormonální soustava str. 56, výpisky + odpovědi na 3 otázky nebo PL

opakovací Riskuj zde

- ČT - str. 116 Romance o J. Ladovi -  ústně odpovědi na tři otázky 

Ostré a ilustrační testy na gymnázium zde

8.3. - 13.3. 2020

PO

ČJ  str. 141/6- na A5 projekt Kobylnice

MA PL 19/4,5, uč. 24/4,5 folie

VL dokončit PL kraj Vysočina, číst uč. str.26 + PL Jihomoravský kraj  zde

Procvič kraje zde

ÚT

ČJ - PS 30/1, PL Číslovky-ovoce, DÚ na čtvrtek PS 30/2

MA 25/2 folie, do MA ŠK 25/3 a,b 

opak. jednotky objemu zde

Př - společná práce - vnitřní orgány

ST  AKCE ZRUŠENA -  návštěva Moravské galerie - 2x jízdenka do Brna

ČT

ČJ - uč, str. 145- číst Školní výlet + pročíst str.146+147 shrnutí - slovesa

opakování sloves zde /projít všechna cvičení, při chybovosti víc jak 70% procvičit úkol znovu/

MA  do MA ŠK 25/4 zápis, výpočet, odpověď

opak. jednotky hmotnosti zde

PÁ 

ČJ - do ČJ ŠK - vypsat všechna slovesa z článku Školní výlet

zopakovat přídavná jména zde /přečti vysvětlení, udělej testy na procvičení/

MA 26/1 folie, MA ŠK 26/2,3

opak. jednotky času - šedesátková soustava zde

AJ Classbook 40+41/4,5, Workbook 33/4,5

Př - číst str.52 - 53 Nervová soustava - na papír udělat výpisky ze soustavy + písemné odpovědi na 4 otázky na str. 53, nervový systém zde

ČT - dle učebnice ČJ str. 145/1b na papír - vymyslet a připravit pro kamarády hru na téma Ekologie -  viz návody her zde

1. pro děti do skupinek např. po 5

2. materiál, který budeme potřebovat

3. postup hry

4. závěr hry

 

 

2.3. - 6.3.2020

PO ČJ 135/6a,b ústně, 135/4 do ŠK

MA uč.str. 22-do sešitu ŠK opsat - oranžová tabulka nahoře - naučit  zpaměti

DÚ PL 18/1,2

VL kraj Liberecký - PL+mapa

ČT - rým - střídavý, sdružený, obkročný, přerývaný zde

na 9.3. vymyslet báseň - 4 verše, 3 sloky téma libovolné

na 6.3. str.114 - naučit se 4 sloky /kterékoliv/

ÚT ČJ číslovky, uč. 139/2 do ŠK 

MA - násobení a dělení desetin.čísel, převody jednotek zde

Př - zdravé a nezdravé potraviny, jídelníček

ST - ČJ  opakování-druhy číslovek, řadové číslovky

MA síť krychle str. 50, video zde

VL kraj Královéhradecký+Pardubický - mapa+PL

ČT  ČJ - PL číslovky / rozdíl části těla - se dvěma nohama X neživotné se čtyřmi nohami/

M--

ČJ - číslovky, PL - druhá strana cv.4

MA str.23/2,3 folie, PL  str. 19 / 2,3 převody jednotek

Př. Nervová + smyslová soustava  uč. str.52 - 56

ČT - číst Čítanka  str.110 - 112

24.2. - 28.2. 2020

PO ČJ - reportáž z prázdnin

MA folie 15/3, sešit 15/4, PL z prac. sešitu 11,12

VL PL mapy - urči kraj Středočeský, Jihočeský,Plzeňský, Karlovarský /vybarvi modře řeky, zeleně nížiny, hnědě pohoří+pahorkatiny/

ČT - dokončení reportáže

ÚT ČJ - číslovky str.  134 číst  PS 29/1,  DÚ PS 29/2

MA uč. 18/2 sešit, 19/1,2,3 folie

Př Vylučovací soustava číst

ST  ČJ - druhy číslovek, PS 29/3

MA geo - 48-49 číst

VL PL kraj Karlovarský+Ústecký

ČT  ČJ PL 1/2+DÚ 3. cvičení /číslovky

MA násobení desetinných čísel str. 21/1 folie, 21/2 do  šk. sešitu

 

PÁ ČJ - číslovky 

do šk. sešitu str. 138+139 tabulky se skloňováním číslovek 2,3,4,5

PL cv.4,5

Pŕ  PL 8 - vyluč. soustava, 9. kožní soustava

ČT - báseň Jan Brzechwa - Rozdělovací znaménka - číst, rozbor - verš, sloka

Jarní prázdniny 17. - 21.2.2020

10. - 14.2.2020

PO ČJ uč, str. 123/ oranž. tabulka, ústně 123/3, procvič sebou/s sebou

MA str. 11/1, 4,5 ústně, folie 11/2a, b,c, do ŠK 11/6 - pouze 2. tabilka

VL kraj Jihočeský+Plzeňský PL - Středočeský+Praha

ČT čítanka str. 95 O Vyšším Brodě

ÚT ČJ PL-zájmena, PC procvič zájmena zde

MA ŠK-12/1a+4a, ústně 13/3,4

ST ČJ zájmena ČJ Š 125/1a

MA DÚ 46/1,4, sešit 45/1

ČT 28/6,7, DÚ ČJ DO 5 vět na mě+5vět na mně

MA PL - opakování

PÁ ČJ - opakování zájmena, ústně uč. 126/2, PS 17/10 a, b

MA  uč. 14/1 ústně. MA ŠK 14/2

PŘ číst str. 50

3.2. - 7.2. 2020

Referát PŘ na 11.2. - soustava - mohou jednotlivci sami, nebo domluvit se do skupinek

PO  ČJ uč.120 číst druhy zájmen, ústně 121/3, PS 28/4

ČT čítanka str. 89/90

MA str. do sešitu 5/4, 7/4, folie 6/1

VL PL - Obnovení demokracie / 6.2. test z kap. 4+5

ÚT ČJ - opakování-přídavná jména, zájmena - osobní - skloňování tab.str.122+125

MA opak. desetinná čísla, do ŠK str. 8/2a,b+3a,b

AJ CB 32/1, 33/4,5, WB 26/1,2

ST ČJ - opak. zájmena, druhy zájmen

MA Minutovka 2. díl od strany 7-13 /kromě 9. strany

ČT ČJ opak.zájmena-skloňování-já, ty, my, vy

PS 28/5

MA uč. 9/3 do ŠK

VL - nová - kraj Praha, Středočeský kraj

PÁ  ČJ do ŠK uč. str.124/4a po slovo ...bude. 5a po slovo ......přišel.

MA ŠK - uč. 10/4 do sešitu - celá

Př - trávicí soustava PL, úkoly: Poznej své tělo

ČT DÚ str.94 - Založení hradu Veveří

27.1.- 31.1.2020

PO

ČJ zájmena-druhy zájmen

MA učebnice II.díl - str. 2/1+oranž. tabulka, 3/4

AJ WB24/1.2,3,  HW WB 25/6

VL - kap. 5. Obnovení demokracie - číst+opak.str.50,51

ČT uč. str. 84 Obr Dobr, DÚ str. 86 Odysseus a Kyklop

ÚT ČJ PS 27/1, DÚ 26/9, zájmena

MA Minutovka 2- str. 1/1,2, uč. str.3/1,3, 4+4/1 ústně, MA ŠK 4/4

Př Dýchací soustava - PL /celá/ video zde

ST  ČJ zájmena zde, PS 27/1, naučit - druhy zájmen a co do nich patří /zpaměti/

MA - geo - osová souměrnost do sešitu 44/2a

ČT vysvědčení. planetárium
PÁ pololetní prázdniny

21. týden 13. - 17.1.2020

PO

ČJ - pol.písemka

MA -oprava písemné práce

VL kap. 4, +PL

ÚT ČJ - oprava pís. práce, uč. str. 115/1 ústně

MA sčítání+odčítání des. čísel uč. str.56,57 - číst oranž. rámečky

56/1 folie DÚ 57/2

Př. oběhová soustava +PL

ST ČJ- PL přídavná jména

MA uč. str.44.45 osová souměrnost podle osy 44/1a,b do sešitu

DÚ 44/2a

ČT ČJ - 108-stupňování přídavných jmen, PS 25/6

DÚ ČJ DO - PL

Vl - kap. 4. Pražské jaro a normalizace - PL - opakování

MA opak. římské číslice - číst. oranž. tabulky str.62.63 

folie 63/1,2

PÁ  ČJ stupňování přídavných jmen PS 25/7

MA římské číslice  zde, uč. str.63/3,4,5 

Př. Dýchací soustava

Opakovací test VL  27.1.  Př 24.1.

20. týden 13.1. - 17.1.2020

PO ČJ PS 24/3, 102/8 ústně

M uč. str.52/ celá ústně

AJ CB 29/5 ústně

VL PL str.16,17, číst uč. str.36-41

ČT - cokoliv 

ÚT ČJ ŠK 106/2a  procvičování příd.jmen zde

MA uč. str.53 - oranž. rámeček, 53/1 ústně

Př - Opěrná soustava číst uč. str.37-39

AJ

ST ČJ 104 číst oranž. rámeček, PS 25/4

MA geo - str.40 celá ústne, sešit 41/2   souřadnice zde

ČT 

ČJ přídavná jména, PS 25/5, ústně 107/5a, DÚ 21/4

MA - test

VL kap. 3 číst + PL 

PC - barevná pet-lahev

ČJ slovesa, přídavná jména, uč. str. 112-114 číst

MA str. 54/1, číst oranž. rámeček, PL 41/5

Př svalová soustava str. 40, PL 19/20,+21/22

ČT - uč. ČJ str.113- napsat- jak se máme učit+do sešitu 114/a odpovědi

Termíny pololetních písemných prací

16.1. M      20.1. ČJ

19. týden    6. 1. –  10. 1. 2020

PO

ČJ PS 22/7, DÚ 22/8 + do sešitu ČJ DO

MA uč, str. 50/1a,b,c + 3a,b,c,d,e,i se zkouškou

AJ WB 21/4,5

VL číst číst kap.2 Protektorát Čechy a Morava

ČT číst cokoliv

ÚT ČJ nově- přídavná jméne-tvrdá-mladý, měkká-jarní

uč. str.100 číst - najít př. jména, přiřadit ke vzorů mladý/jarní

MA nově-desetinná čísla str.51 ústně, ukázka zde

Př číst kap.1. a 2. na str. 35,36

AJ CB 28/2, 29/3, WB 23/4

ST  Divadlo Radost - O líné babičce 80,- Kč

ČJ PS 23/9, Minutovky 19/32 - 4příklady

ČT  ČJ přídavná jména - uč. 100,101 číst oranž. rámečky, PS 24/1, Dú 24/2

MA desetinná čísla uč.51 číst or.rám. PL 40/1

VL číst kap. 32-35, PL 16/1,2

AJ WB 23/4,5

PÁ   ČJ přídavná jména, PS 23/11

MA desetinná čísla, uč. str. 52/ číst oranž.rámečky, 52/1 ústně, PL 40/2,3

Př - opakování

ČT uč. str.80 - do sešitu vysvětlit - proč mají židé jiný kalendář

 

 

 

16. týden    16.12. - 20.12.2019

PO ČJ číst str.88,89  oranž. rámeček, 89/1 - vyhledat PJ rodu stř., určit pád a vzor - ústně

PS 20/2

MA str. 47/1c,d,e. 3 - folie, PL 33/1

VL dočíst kap.Československá republika

ČT - cokoliv

ÚT  ČJ uč. str. 91/5a, ČJ ŠK 91/5b po slovo počasí

ústně 90/3a,b

MA zlomky ústně  str.48/1,2,4 49/4  PL str. 36/1 /zkrácený zápis/

P5- PL - obě strany, číst kap. 4. Pozorování a zkoumání vesmíru

ST

ČJ PS 22/6

MA ŠK - Narýsuj pravoúhlý trojúhelník TUV, strana UV měří 5 cm, strana TU je 8 cm.

ústně 39/1

ČT

ČJ uč. 92 číst, ústně 93/3,5

/MA Matem. minutky str.17/33,34

VL opak. Meziválečné období

PÁ - 1.hod - Slyšte, pastuškové

 2. hod - Co na to Češi

3. hod - vyhodnocení soutěže, předávání dárků

4.hod - hry, cukroví, počítače...

5. hod - odstrojení stromečku

15. týden    9. 12.. – 13. 12. 2016                      

Motto: „Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.“
– Neznámý autor

PO

ČJ str.73 ústně, 75/ a ústně

MA ŠK 42/1a,b, 43/1a,b+PL str. 30 celé

VL str. 26/ústně, číst kap. Československá republika

ČT str. 60 Mikulášovy Vánoce

ÚT

ČJ číst str.76.- oranž. rámeček, opakovat vzory m. rodu str.80,81, ústně 84/5a, DÚ PS 19/3

MA ŠK - 43/1c,d,e,f + zk, DÚ PL str.31

Př - výroba sluneční soustavy 

ST

ČJ uč. str.84/5b do ŠK

MA - geo do sešitu - Narýsuj obdélník ABCD tak, že znáš obsah 32 cm2 a stranu b=4cm.

uč. str. 37/4

ČT 

ČJ uč. 85 opakovat vzory rod ženský,PS 20/1

MA dělení dvoj.dělitelem, číst oranž. rámeček str. 44, 44/1 ústně, DÚ 46/2a,b MA DO

VL kap. 1. Československá republika číst+PL/1.strana

ČJ uč. str. 87/3a ústně

MA str.47/1a, 47/2a folie dělení dvoj. dělitelem se zkáceným zápisem

  

14. týden 2.12. - 5.12.2019

Motto: „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“
                                – Elbert Hubbard


 

Po

ČJ VS po V do ČJ ŠK, 55/2a ústně

MA str.39/1,2 folie, MA ŠK 39/3a

ČT str.58 báseň číst, str. 56 - 57 Jak sněhulák...číst

VL - opak. 1. sv.válka

Út  Lipka - Vlněná dílna

ST 

ČJ VS po Z napsat do ČJ ŠK, 57/2 ústně, PS 16/7,8, DÚ 16/9+přepis

MA geo - str. 36 - do sešitu opsat oranž. rámeček . obsah trojúhelníku pomocí úhlopř. čtvr. obdél., + oranž. rámeček pod úkolem 1 /včetně příkladů/

DÚ 36/2 a,b

video zde

Čt pouze AJ, na převlečení čert nebo anděl, popř. různé rekvizity

ČJ slovní druhy str. 67, 65/4, 66//6 

MA str.str. 40/1, 3 ústně, PL 28, DÚ PL 29

Př. číst kap. 4 Pozorování a zkoumání vesmíru

ČT číst str.58-59 Narodil se Ježíšek

13. týden 25. - 29. 11. 2019

Pondělí

ČJ - VS po L, uč. str. 51/2a ústně, do ŠK vypsat doplněná slova

MA opak. dělení dvojcif. dělitelem, uč. str.34/1 

VL 1. světová válka

Úterý

ČJ uč. 51/1 VS po M do sešitu, 52/2a ústně, 52/2b pouze doplněná slova do sešitu

DÚ PS 14/2

MA 34/2, dělení dvojcifer. dělitelem

Př -Slunce a sluneční soustava /8 planet/

Středa

ČJ PS 14/3 do sešitu školního/pouze doplněná slova/ DÚ 15/4

MA geo-32 oranž. část-číst, 33/1a do sešitu, 33/3a,b do sešitu DÚ 35/2 a,b,c

ČT

ČJ 53/2a ústně, PS 15/5 celé

MA+VL pátrání po našich předcích-beseda s paní kronikářkou - p.Karmazínovou

ČJ VS po s-napsat do ČJ ŠK, 54/2a doplněná slova ČJ ŠK

PS 15/6

MA aritm.průměr str. 35/1 folie, číst oranž. rámeček

+ odhad - oranžový rámeček, 37 číst oranž. rámeček - diagramy - 37/1,3 ústně

PL str.3 - dokonči znamení

Př - dočíst kap.2 - po str.30

ČT str. 54 číst - do sešitu Sloh-Čtení - napsat, o čem úryvek byl

12. týden 18.-22.11.2019

Pondělí

ČJ opak - přípony, VS str.49 oranž. rámeček číst, 49/3 ústně

AJ zájmena+otázky/21/2,3 učebnice

M str.30/1,2,3,4 do MA ŠK

VL PL obě strany, str.20-25 uč. číst

ČT uč. str-52,53, naučit na pondělí str. 53 - Ladovská zima-Jarek Nohavica

Úterý

ČJ str. 48/1a,b,c,d,e ústně

Středa projektový den

Čtvrtek 

ČJ VS po B, str.50/1 do sešitu, 50/2 ústně, DÚ PS 14/2

MA uč. 30/5 do sešitu, ústně 31/4, 33/1, úkoly typu ze strany 30 / převody obsah- obvod/

VL dočíst kap.5.  1. světová válka

Pátek

ČJ VS po B, 

MA - PL - obsahy, obvody

Př - opakování

ČT číst str.46 - Pes v době vynálezů

11. týden 11. -15.11.2019          Dům bez knih je jako tělo bez duše. Julius Zeyer 

Pondělí

ČJ - opakování s, z, vz, napsat slova PS 13/19

MA Čtvrtletní písemná práce

VL číst kap. 4 - Rozmach NO

Úterý

ČJ opakování přípon -ský, ští, cký, čtí, číst oranž. tabulka str. 32,33, 36/2 ústně

MA PL Zodiac

Př PL Sluneční soustava, číst v učebnici

 

Středa

ČJ  Čtvrtletní písemná práce

MA dělení dvojciferným číslem, geo - mnohoúhelníky-počítání obsahu pomocí čtverečkovaného papíru str. 20

VL dočíst kapitolu 4

Čtvrtek

ČJ opak,přípony

M oprava písemné práce

AJ - celá 2B

Pátek

ČJ - přípony, oprava testu

MA PL - Zodiac - druhá strana, převody plošných jednotek-PL

PŘ-opakování

  

 

Čtvrtletní testy 11.11. M, 13.11. ČJ zkušební test zde

10. týden 4.11. - 8.11. 2019

Pondělí

ČJ přípona- n, -nn, uč. str.41/2,3 ústně, DÚ PS 12/16, , PL - pravopis -n, -nn

MA PL 20/1,2  převody jednotek času- opakování, uč. str.str.31 číst

VL kap. 4 Rozmach NO - číst

ČT - PL Vypravování - uvozovací věty- např. Bylo, nebylo,,,, Za sedmero....

komiks

uč. str.34 číst Cesta k hvězdonoši

Úterý

ČJ číst str.41+42 oranž. rámeček, PS 12/17

MA Bobřík informatiky

Př PL

Středa

ČJ opakování -nn, -ský, -cký - práce na PC

M - geo - do sešitu

1-Narýsuj trojúhelník ABC tak, že pravý úhel je v bodě A, strana AB měří 3 cm, BC měří 5 cm.

2.Narýsuj kružnici k se středem S a poloměrem 4 cm a bod M tak, aby ležel na kružnici.

U obou cvičení -náčrt, konstrukce, zápis

VL - práce na PC

Čtvrtek

ČJ přípony -ský, ští, cký, čtí, PS 13/18, DÚ 13/19

MA - opk. jednotky času, PL 20/3, 19/1,2,3

 

Pátek

Focení, Listování - scénické čtení s herci

ČT prezentace přečtených knih

9. týden 31.10.-1.11.2019

Čtvrtek

ČJ opak. s, z , kořen slova -jet /objeď, oběd/ PS 12/15  DÚ ČJ DO - s,z,

AJ - Halloween

Pátek

ČJ - opakování s,z,vz, uč. str.40 - číst oranž, rámeček, ústně 41/1

MA - Bobřík inforrmatky zde 

Př. Půda- uč. str.23, pokusy, PL obě strany

ČT uč. str.32, video zde  DÚ -do čtení - vyprávění o vodě s poučným charakterem na A 4

8. týden 21. - 25.10.2019

Pondělí

ČJ PS 11/13, PL - kontrola s/z, DÚ ČJ ŠK 10 vět

M Minutovka 5/10a,b, slovní úlohy

AJ CB celá 16, WB celá 12

VL str.14+15 NO

ČT - jak napsat správně vypravování

Úterý

ČJ opakování s,z,vz PS 11/14

M opakování

Př.kap. Nerosty a horniny

Středa

ČJ uč.38/2 ústně, 38/3 ŠK, oranž. rámeček

M - geo str. 15/1,2,3 ústně, do sešitu 15/6

VL kap.3. Národní obrození +PL

Čtvrtek

ČJ opakování s,z,vz

MA opakování jednotky hmotnosti, objemu

AJ WB 13/4,7,  CB 17/6

Pátek

ČJ opakování vyjmenovaná slova

MA - převody jednotek uč. str.22,24,26 - oranž. rámečky číst, ústně 27/1,2

P5 - Horniny nerosty, dokončit PL, číst učebnice

 

7, týden 14. - 18.10.2019

Nikdy neříkej nikdy.

Pondělí

ČJ -opakování

MA zlomky, části z celku, uč. 21/2,4 folie

AJ rodilý mluvčí

VL - PL kap. 2 Osvícenství

 

Úterý

ČJ PS 10/11, DÚ do ŠK opsat

MA PL 11/celá, 12/1

Př- pokusy voda, PL -voda

Středa

ČJ-předponyXpředložky PS 11/12

MA opakování kolmice, do sešitu 14/2a,b,c

VL číst 3.kap. Národní obrození

Čtvrtek

ČJ předpony s, z, vz 36+37/oranž.rámeček číst, 37/1 ústně

MA PL str.12/celé

AJ CB 12+14 read

Pátek

ČJ PL - s,z,vz, obrázková ČJ + práce na PC

sázení stromků

 

6. týden    7.10 - 11.10. 2019

Neučíme se pro školu, ale pro život. Seneca

Pondělí

ČJ kořen slova, uč. 31/4a do ŠK, DÚ PS 8/4

MA 17/4 dokončit zkoušky do ŠK, rovnice str.18 do ŠK - 1/2 včetně zkoušky

VL PL str.6, uč. číst str.10,11

AJ WB 9/6,10/1, osmisměrka

Úterý

ČJ DÚ PS 8/5, kořen slova

MA dělení dvoj. dělitelem, dokončit PL 2 příklady dole

AJ CB 11/10, 12,1,2

Př - pokusy

Středa ČJ kořen slova

MA --geo-sestrojení kolmice pmcí kružíka

VL - Osvícenství

Čtvrtek

ČJ PS 9/7,6

MA--

AJ WB 11/4,6+10/3

 

Pátek

ČJ oranž.tab.str.33 - slovo základové, PS str.10/9, DÚ 10/10

MA - opakování rovnice, PL str.9 celá, zlomky str.10 celá

Př - PL vzduch

5. týden     30. 9. – 4. 10. 2019                        

Motto: Buď sám sebou, život je tak krátký, že nestačíš být někým jiným.

Pondělí

ČJ opa. slovní druhy, Č uč. číst 23, 26,27 - oranž. rámečky. str. 28 tvoření slov DÚ PS 7/1

ČT - uč. str. 15,16,17 - do sešitu Čtení napsat 7 vět, co se říká o 28. září.

MA dělení dvojciferným dělitelem - začínáme

VL číst uč. 6-8 /po venkov/ naučit se J.A.Komenský

AJ WB  str. 7/6, 8/1,2,4

Úterý

ČJ předpona, kořen, příponová část/přípona,koncovka/

M PL 8/2, dělení dvojcif,dělitelem

P5 -opakování kap.1. a 2.

Středa

ČJ tvoření slov, PS 7/2, DÚ 7/3

MA geo -str 11.a 12 - číst, sešit 12/2a,b  DÚ 12/2c

VL dokončení kap. 1 po stranu 9, PL str.5

Čtvrtek

ČJ - kořen slova - opakování, uč.str.16/32a,b - ústně

MA - dělení dvoj.děl, ústně 14/5, ŠK 15/4b,c

AJ WB 9/5

Pátek

ČJ  -   číst oranž.rámečky -29,30,31, práce s počítačem zde

M  uč.17/1, ŠK - 17/4a,b,c,d

Př - kap. 3 - Vzduch

4.  týden    23. 9. – 27. 9. 2019                

Motto: „Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.“ Elbert Hubbard

 

Pondělí

ČJ PS  6/2

MA ústně 10/5, Min. 3/5

AJ - rodilý mluvčí

ČT přísloví, pořekadlo, rčení, pranostika zde, uč. str. 13,14

Úterý

ČJ uč. 21,22 /číst oranž.rámeček, 22/2 ústně, 23/4 ČJ ŠK pouze napsat antonyma

MA Minutovka 3/6, uč. 11-násobení trojciferným činitelem, MA ŠK - nás. pod sebou:

    438        9 762       8 674

  x300         x  30       x 322

PŘ  PL dokončit, číst kap.2 str.7,8,9,10

AJ WB 7/4,5,6, CB 10/1,2 letters

Středa 

ČJ opak. bě/bjě,pě, vě/vje  ČJ ŠK - doplň: Sv-tlana, sp-chala, v-řila, m-la, nám-stí, skříp-ní, zapom-la, sv-domitý  PS6/3

MA

VL Jan Amos Komenský zde

Čvrtek

ČJ - opakování - podstatná jména, vzory, pády

MA uč. 13/1,2 ústně, PL 5/1,2, DÚ 5/3/2 příklady+zk./

AJ CB 10,11 - opakování čísla, abeceda

Pátek

ČJ ČJ ŠK 13/23 opsat do sešitu, práce na PC

MA uč. 14 rozklad, 14/3a,b,c do MA ŠK DÚ PL 5/3 další 2 příklady/

PŘ  -  PL - podnebné pásy

 

 

Třídní schůzky 17.9. 

- přehled plateb obědů zde

- přijímací zkoušky na gymnázia Cermat zde, Scio zde

- škola v přírodě 18.5. - 22.5. Buchlovice RS Dopravák 

- dvoudenní Praha - duben

 

3. týden    16.9 – 20.9.2019                    

Motto: „Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.“
– Neznámý autor

 

Pondělí

ČJ uč. 9/9 ústně, PL 4/dokončit bobra. DÚ PL 4/3

MA uč, 7/4 diagram ústně, 2/1a,b,c folie+zk,

AJ WB 6/1,2 , do sešitu z učebnice 8/1,8/3

VL opakování - PL - doplňovačka,  učebnice str.4

Úterý

ČJ opak. vzory PJ, PL 5/4

MA uč. 8/4 folie, 9/2,9/3 ústně

P5- výroba pomůcek k tématu

Středa 

ČJ opakování slovesa, PL 5/4b - DÚ

M - geo - do sešitu str. 6,7 - vzájemná poloha přímek a polopřímek /oranž. rámečky

VL Třicetiletá válka zde, bitva na Bílé hoře zde

Čtvrtek

ČJ opak. slovesa, PL 5/5

MA uč. 10/2,3 ústně, Minutovka 2/4

AJ - slovníček p. 80/ po one hundred /po 1D/- přečíst,  WB 7/4,5

Pátek

ČJ uč. 9/10,11 ústně, PS 6/1, DÚ ČJ ŠK 9/12a 3 řádky

M - Kyberšikana - beseda

Př - PL str.5

čít. str. 13 - pořekadla

 

2. týden     9. 9. - 13. 9. 2019                       

Motto: Buď sám sebou, život je tak krátký, že nestačíš být někým jiným.

Pondělí

ČJ uč. 8/5b,c,d,  8/6a ČJ ŠK 8/6b minulý čas

MA uč.5/6 ústně, MA DO - 893 560 a-l, Minutovky str.1/1

VL opakování - dějiny

Úterý

ČJ uč.8/6b,c,d,e ústně ČJ ŠK 8/7a

M uč.6/5 ústně, MA Š 7/3, Minutovka str.1/2, opakování dělení jedn. dělitelem

AJ WB 4/1,2,3

Středa  

ČJ opak. podstatná jména, PL

MA geo - uč. str. 3/bod, přímka, polopřímka,úsečka/ do sešitu narýsovat a napsat definici

uč. str 5 / definice délka úsečky, shodné úsečky, úsečku AB, shodnosti úseček - do sešitu

VL opakování 4. roč.dějiny

Čtvrtek 

opakování, DÚ PL str.3 /Bobr/ - 2 úkoly/2řádky/

MA Minutovky str 1/2, 2/3

AJ WB p.5

do VV přinést desky A3 /stačí karton na podložení výkresu/ - podle počasí půjdeme malovat do terénu

Pátek

ČJ opakování - PL dokončit bobra

MA uč,7/1 ústně, MA ŠK 7/3

PŘ - opakování - zápis gravitace /doplnění textu/, otáčení Země kolem Slunce, střídání ročního období zde

Do 30.9. je možno děti přihlásit do Logické olympiády https://www.logickaolympiada.cz/vstup_pro_zaky/.

Těm dětem, jejichž rodiče uvažují o osmiletém gymnáziu, doporučuji si to vyzkoušet. 

1. týden  2.9. - 6.9. 2019                       

Motto: Někteří lidé dělají tvůj smích o něco hlasitější, tvůj úsměv o něco zářivější a tvůj život o něco lepší.

P

ČJ uč. str. 3ondělí

Úterý - povídání o prázdninách, předávání učebnic, sešitů, ŽK, obalování a podepisování 

Středa - vzpomínky na prázdniny, organizační záležitosti

Čtvrtek - dle rozvrhu /odpadá 6. vyučovací hodina/

ČJ uč. str.7 číst, ústně 8/2, ČJ ŠK 8/3,4

M opakování, uč. str. 2/2,3 ústnš, MA ŠK 3/3a, b, c, 4a, b

Pátek 

ČJ opakování, ČJ DO 8/5a

M  opakování, uč. 3/5, 4/1,5/1,2, MA ŠK 45/4a,b,c

PŘ opakování uč. str4